User menu

Brigády

Casanovské slavnosti 2021 - Duchcov

  • Půjčování lodí na zrcadlovém rybníku v Zámecké zahradě (vč. přepravy lodí)
  • Zájemci o brigádu se nahlaste co nejdříve předsedovi oddílu Karlovi Ulipovi ml. na tel.: 725 774 545