User menu

Historie

Původ vzniku našeho oddílu lze směle datovat do června r.1945, kdy se v Duchcově obnovoval skautský (junácký) chlapecký III. oddíl pod vedením ing. Jaroslava Poula (v té době ještě bez ing.). V roce 1948 vláda v ČSR zrušila všechny samostatné sportovní složky (i skauty) a začlenila je do jednotné sportovní organizace ZRTV Duchcov (T.J. Slovan Duchcov). Pod touto zastřešující organizací proto i nadále pracoval oddíl turistiky pod vedením ing. Poula. Činnost spočívala v pěší turistice, vodní turistice, lyžování, běžkách. Již tehdy se oddíl snažil pracovat s dětmi, a tak pokračovaly letní tábory dětí pod vedením dnes již zesnulými členy - Václavem Hyrmanem, Josefem Hamplem a Františkem Tichým. Později pro nemoc odstoupil ing. Poul z funkce a vedením oddílu byl pověřen ing. Karel Ulip. V této době se také svépomoci zrekonstruovala společná loděnice s Jachetním oddílem. V roce 1990 se ZRTV (T.J. Slovan Duchcov) rozpadl na původní sportovní svazy. Tak i v Duchcově došlo k obnově jednot - kopané, tenisu, sokolu, atletiky a turistický oddíl se spojil s jachetním oddílem díky společné loděnici a dá se říci i společným zájmům v T. J. Vodní sporty Duchcov. Od roku 2017 jsme registrováni jako Vodní sporty Duchcov, z.s. (zapsaný spolek).