User menu

Pro členy

Od 01.ledna 2018 byly zrušeny povinné brigádnické hodiny. Nutné práce (brigády) budou na konci roku dle finančních možností ohodnoceny.

  • Členské příspěvky byly stanoveny na:
  •   50,- Kč/rok/dítě (včetně studujících)
  • 200,- Kč/rok/dospělý (včetně seniorů)

Příspěvky lze zaplatit na oddílový účet č. 196419793/5500 (do "Zprávy pro příjemce" napište jména a příjmení osob, za které platíte, jinak nebude jasné, za koho byla platba provedena) 

  • nebo

 můžete předat hotovost při osobním setkání s oddílovým pokladníkem Pavlínou Rubešovou (např. na akci nebo výborové schůzi), případně poslat peníze po vám důvěryhodné osobě)  

  • Nejste členem a chcete se jím stát? Stačí kontaktovat oddílového pokladníka Pavlínu Rubešovou viz. Kontakty nebo se přijďte představit na výborovou schůzi (datum a čas je uveden na hlavní stránce).